tanı ve tedavi – lösemi anlamak

lösemi birçok türleri, hastalığın erken döneminde hiçbir belirgin belirtileri gösteriyor, çünkü lösemi bir fizik muayene sırasında veya rutin kan testleri sonucunda tesadüfen teşhis edilebilir. Bir kişinin soluk görünüyorsa, lenf düğümleri, şişmiş diş etleri, bir karaciğer veya dalak büyümesi, önemli morarma, kanama, ateş, inatçı enfeksiyonlar, yorgunluk, ya da küçük bir iğne ucu döküntü vardır, doktor lösemi kuşkusu olmamalıdır. anormal beyaz hücre sayımı gösteren bir kan testi tanı önerebilir. tanıyı doğrulamak ve lösemi belirli türünü tanımlamak için, bir leğen kemiğinden iğne biyopsisi ve kemik iliği aspirasyon lösemik hücrelerin DNA belirteçleri ve kemik iliğinde kromozom değişiklikleri test etmek için yapılması gerekir.

importan; Raporda İlköğretim Mide Lenfoma ana başlığı beklenen adı değil mümkündür. Alternatif ad (lar) ve bu raporun kapsadığı bozukluk alt bölümü (ler) bulmak için listeleme eş anlamlılarını kontrol edin.

lösemi insidansının 1950’den bu yana pek değişmedi rağmen, daha fazla insan başta kemoterapi gelişmeler uzun sayesinde hayatta olan. Çocukluk lösemi (çocuklarda 4 olgunun 3 üzerinden TÜM olan), örneğin, kanser tedavisinin en dramatik başarı öykülerinden birini temsil eder. ALL olan çocuklarda beş yıllık sağkalım oranı bugün yaklaşık% 85 arttı.

Akut lösemi için, tedavinin acil hedefi remisyon olduğunu. Hasta bir hastanede kemoterapi uğrar ve enfeksiyon olasılığını azaltmak için özel bir odada kalır. Akut lösemi hastaları sağlıklı kan hücreleri son derece düşük sayıları sahip olduklarından önlemek veya kanamayı durdurmak yardımcı olmak için kan ve trombosit transfüzyonu verilir. Onlar önlemek veya enfeksiyonu tedavi için antibiyotik verilir. İlaçlar tedavi ile ilgili yan etkiler de verilmektedir kontrol etmek.

Akut lösemi olan kişiler kemoterapi primer tedavi olarak kullanıldığı zaman remisyon elde etmek olasıdır. hastalığı kontrol altında tutmak için, onlar sonra 1-4 ay kalan malign hücrelerin kurtulmak için konsolidasyon kemoterapi alacak.

ALL hastalar iki yıla kadar genellikle aralıklı tedavi görecektir. tam remisyon elde ettikten sonra, akut myeloid lösemi (AML) ile bazı hastalarda allojenik kök hücre nakli gerekebilir. tercihen bir aile üyesi – Bu uyumlu doku tipi ve genetik özelliklere sahip bir istekli donör gerektirir. Diğer donör kaynakları eşleştirilmiş ilgisiz donörü veya göbek kan içerebilir.